Canva PRO Giá Rẻ

Dịch vụ nâng cấp Canva PRO giá rẻ bởi Bình Minh Canva

Canva PRO EDU

Canva PRO EDU giống như Canva Pro chính hãng, được sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế và hầu hết các chức năng của Canva PRO gồm


- Hơn 610.000 mẫu thiết kế
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm nhạc và đồ họa cao cấp miễn phí
- Hơn 3.000 phông chữ
- 100 Gb lưu trữ đám mây
- Sử dụng full các chức năng siêu hay như xoá nền hình ảnh, bộ lọc màu, resize...
- KHÔNG CÓ chức năng Brand KIT (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên Canva)
- Hình thức nâng cấp là Thêm vào nhóm PRO EDU

Canva PRO EDU FULL

Canva PRO EDU giống như Canva Pro chính hãng, được sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế và hầu hết các chức năng của Canva PRO gồm


- Hơn 610.000 mẫu thiết kế
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm nhạc và đồ họa cao cấp miễn phí
- Hơn 3.000 phông chữ
- 100 Gb lưu trữ đám mây
- Sử dụng full các chức năng siêu hay như xoá nền hình ảnh, bộ lọc màu, resize...
- Được dùng chức năng Brand KIT (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên Canva)
- Hình thức nâng cấp là Tạo nhóm riêng cho người mua

Canva PRO EDU CHINA

Canva PRO EDU CHINA giống như Canva Pro China chính hãng, được sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế và hầu hết các chức năng của Canva Pro China gồm


- Hơn 610.000 mẫu thiết kế
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm nhạc và đồ họa cao cấp miễn phí
- Hơn 3.000 phông chữ
- 100 Gb lưu trữ đám mây
- Sử dụng full các chức năng siêu hay như xoá nền hình ảnh, bộ lọc màu, resize...
- KHÔNG CÓ chức năng Brand KIT (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên Canva)
- Hình thức nâng cấp là Thêm vào nhóm PRO EDU


Tham khảo thêm tại www.canva.cn/en/

Canva PRO EDU CHINA FULL

Canva PRO EDU CHINA FULL giống như Canva Pro China chính hãng, được sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế và hầu hết các chức năng của Canva Pro China gồm


- Hơn 610.000 mẫu thiết kế
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm nhạc và đồ họa cao cấp miễn phí
- Hơn 3.000 phông chữ
- 100 Gb lưu trữ đám mây
- Sử dụng full các chức năng siêu hay như xoá nền hình ảnh, bộ lọc màu, resize...
- Được dùng chức năng Brand KIT (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên Canva)
- Hình thức nâng cấp là Tạo nhóm riêng cho người mua


Tham khảo thêm tại www.canva.cn/en/