Canva PRO

Starting from
270,000 đ

CANVA PRO CHÍNH HÃNG MUA CHUNG

- Sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế trên Canva
- Sử dụng toàn bộ hình ảnh, video, âm nhạc trên Canva
- Sử dụng được tính năng Brandkit (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên)
- Xóa ảnh nền tức thì với Công cụ xóa nền
- Đổi cỡ thiết kế với công cụ Đổi cỡ đa dạng
- 100 GB lưu trữ đám mây
- Lên lịch nội dung bài đăng mạng xã hội cho 8 nền tảng


⛔ Sử dụng tài khoản Canva cá nhân của bạn
⛔ Bảo hành đến hết hạn sử dụng
⛔ Nâng cấp trực tiếp trên tài khoản của bạn
⛔ Riêng tư 100%

Canva PRO 5 User

900,000 đ
12 Tháng

DỊCH VỤ NÂNG CẤP CANVA PRO CHÍNH HÃNG CHỈ VỚI 1.000K/NĂM CHO 5 NGƯỜI DÙNG

- Sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế trên Canva
- Sử dụng toàn bộ hình ảnh, video, âm nhạc trên Canva
- Sử dụng được tính năng Brandkit (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên)
- Được quyền mời thêm 4 người khác vào team để sử dụng Canva PRO
- Sử dụng được tính năng tải phông chữ lên Canva để sử dụng
- Hơn 610.000 mẫu miễn phí và cao cấp với thiết kế mới mỗi ngày
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa cao cấp
- Dễ dàng lưu và áp dụng màu sắc, logo và phông chữ của thương hiệu hoặc chiến dịch của bạn với tối đa 100 Bộ thương hiệu
- Xóa ảnh nền tức thì với Công cụ xóa nền
- Đổi cỡ thiết kế với công cụ Đổi cỡ đa dạng
- Lưu thiết kế làm mẫu để nhóm của bạn sử dụng
- 100 GB lưu trữ đám mây
- Lên lịch nội dung bài đăng mạng xã hội cho 8 nền tảng


⛔ Sử dụng tài khoản Canva cá nhân của bạn
⛔ Bảo hành 1 năm
⛔ Phải cung cấp thông tin đăng nhập vào tài khoản Canva để nâng cấp

Canva PRO EDU

300,000 đ
12 Tháng

Canva PRO EDU giống như Canva Pro chính hãng, được sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế và hầu hết các chức năng của Canva PRO gồm


- Hơn 610.000 mẫu thiết kế
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm nhạc và đồ họa cao cấp miễn phí
- Hơn 3.000 phông chữ
- 100 Gb lưu trữ đám mây
- Sử dụng full các chức năng siêu hay như xoá nền hình ảnh, bộ lọc màu, resize...
- KHÔNG CÓ chức năng Brand KIT (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên Canva)
- Hình thức nâng cấp là Thêm vào nhóm PRO EDU


Giá mua 1 năm là 300.000 đồng
Giá mua 2 năm là 500.000 đồng
Giá mua 3 năm là 700.000 đồng

Canva PRO EDU FULL

500,000 đ
12 Tháng

Canva PRO EDU giống như Canva Pro chính hãng, được sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế và hầu hết các chức năng của Canva PRO gồm


- Hơn 610.000 mẫu thiết kế
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm nhạc và đồ họa cao cấp miễn phí
- Hơn 3.000 phông chữ
- 100 Gb lưu trữ đám mây
- Sử dụng full các chức năng siêu hay như xoá nền hình ảnh, bộ lọc màu, resize...
- Được dùng chức năng Brand KIT (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên Canva)
- Hình thức nâng cấp là Tạo nhóm riêng cho người mua


Giá mua 1 năm là 500.000 đồng
Giá mua 2 năm là 900.000 đồng
Giá mua 3 năm là 1.200.000 đồng

Canva PRO EDU CHINA

200,000 đ
12 Tháng

Canva PRO EDU CHINA giống như Canva Pro China chính hãng, được sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế và hầu hết các chức năng của Canva Pro China gồm


- Hơn 610.000 mẫu thiết kế
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm nhạc và đồ họa cao cấp miễn phí
- Hơn 3.000 phông chữ
- 100 Gb lưu trữ đám mây
- Sử dụng full các chức năng siêu hay như xoá nền hình ảnh, bộ lọc màu, resize...
- KHÔNG CÓ chức năng Brand KIT (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên Canva)
- Hình thức nâng cấp là Thêm vào nhóm PRO EDU


Giá mua 1 năm là 200.000 đồng
Giá mua 2 năm là 400.000 đồng
Giá mua 3 năm là 600.000 đồng


Tham khảo thêm tại www.canva.cn/en/

Canva PRO EDU CHINA FULL

400,000 đ
12 Tháng

Canva PRO EDU CHINA FULL giống như Canva Pro China chính hãng, được sử dụng toàn bộ mẫu thiết kế và hầu hết các chức năng của Canva Pro China gồm


- Hơn 610.000 mẫu thiết kế
- Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm nhạc và đồ họa cao cấp miễn phí
- Hơn 3.000 phông chữ
- 100 Gb lưu trữ đám mây
- Sử dụng full các chức năng siêu hay như xoá nền hình ảnh, bộ lọc màu, resize...
- Được dùng chức năng Brand KIT (Bộ màu sắc và upload font chữ từ máy tính lên Canva)
- Hình thức nâng cấp là Tạo nhóm riêng cho người mua


Giá mua 1 năm là 400.000 đồng
Giá mua 2 năm là 800.000 đồng
Giá mua 3 năm là 1.000.000 đồng


Tham khảo thêm tại www.canva.cn/en/